Diz ağrısı olan hanımlar, özen!..

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, diz ağrısı çekenlere; merdivenlerden zıplayarak inip çıkmamalarını, çimlerde ve Arnavut kaldırımlarında yürümemelerini önerdi. Alı­kazanç değme kim­lo­nun mer­di­ven çı­kar­ken ve­ya yü­rür­ken diz­le­re 4 kim­lo ola­rak taraf­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Fiz­yo­te­ra­yarışlık Yrd. Doç. Dr. Üzüntü­ze Şen­bur­sa, ka­dın­la­rın diz ağ­rı­sın­dan dahi­ha çok şi­ka­yet ten­ti­ği­ni söy­le­di. Bayındır­bur­sa, mukavim haddinden fazla in­sa­nın…