dördüncü halife

Hz. Mehabetli ve bugünkü kişiler!..

Tıpkı Cuma vakti…Mescit tıklım tıklım doluydu…Yağız, açık ve gösterişli yüzlü, görkemli tıpkı herif ağırbaşlı adımlarla…