Necef Uğurlu’dan kayda geçsin!

Dünya geçmişiyle hesaplaşma sürecinde . Filimler, romanlar bu sürece bittabi koskocaman katkıda bulunuyor. Temas şeye bilcümle çıplaklığıylayeniden bakmayı göze alıyorlar. Acıları, pislikleri , yanlışları , hakikatleri estetize etmenin ensağlam yolu . Bizim eksiğimizdir, palavralarımız , karartmalarımızın yer kötü yanıdır.J. Edgar filmi bu hesaplaşmaya bir örnek. FBI ’ı az yüzyıl yöneten Hoover ’ın ömrühomoseksüeller, siyahlar ve…