germe

Estetikte alışılmamış ayrımsız formül

Akşam’dan Mehmet Reşan’ın haberine göre yüzümüzdeki bu sarkma ve güçsüzlük etkilerini ortadan bürümek amacıyla sunma…