Estetikte alışılmamış ayrımsız formül

Akşam’dan Mehmet Reşan’ın haberine göre yüzümüzdeki bu sarkma ve güçsüzlük etkilerini ortadan bürümek amacıyla sunma faal çözümlerden face lifting kendisine adlandırdığımız beniz germe ameliyatıdır. Mukavim haddinden fazla hastalanmış yüz germe ameliyatlarından muhtelif sebeplerden muhit kaçınmakta ve daha dümdüz yöntemlerle bu sürecin hafifletilmesi veya düzeltilmesini istemektedirler. Bu süreci gevşetmek için beğenilen uygulamalarında botox, dolgu, peeling, dermabrazyon,…