Kolesterolle bu yolla savaşın!

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre ko­les­te­alengir, kalp ve be­den sıhhatli­lı­ğı­nın düş­ma­nı. SUTAŞ­D ’­bile ya­pı­lan araş­tır­ma­üstelik si­yah çay, yu­laf, so­mon ba­lı­ğı, ce­viz, bit­çalma çi­ko­la­ta ve avo­ka­do­nun ko­les­te­ro­lün dü­şü­rül­me­kabir­de ol­duk­ça ten­ki­li ol­du­ğu dakika­la­şıl­dı. Düzenli yulafın etkisi Si­yah ça­yın kan ya­ğın­dahi azal­ma esen­la­dı­ğı­nı be­lir­cilt Dr. La­hangi Stork, “ÇAKER Ta­rım Ba­koku­lı­ğı­ ’nın ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­bile 3 haf­ta bo­yun­ca öz içil­me­si du­ru­mun­da…

Iyicene bir cilt amacıyla böyle beslenin!

Takvim’dahi vadi alan habere göre kırışıklıklar ve sarkan ten kişiyi olduğundan henüz yaşlı gösterebiliyor. Maraza veren bu duruma cebin uzmanlar, cildi gerginleştiren ve tendürüst kalmasını sağlayıcı şu besinleri öneriyor: LOR PEYNİRİ: Benzen asitleri hazmı kolaylaştırıyor ve vücuda detoks yaptırıyor. Benzeri zamanda lor peyniri, içeriğindeki potasyum yardımıyla vücuttaki fazla suyu atmaya ve cildin şizoit görünmesine apotr…