kota

SGK’dan özel hastanelere parasız sınırı!..

Hususi hastanelerde çalışan sözleşmeli etibba (evgin servis hariç) tıpkı günde sunu fazla 60 hastaya bakabilecek….