meclis televole

Suna Üçkarışoğlu yazdı: ’’Divan Televole!..’’

“Sığ suları yeryüzü belli belirsiz rüzgarlar da coşturabiliyor. Koyu denizleri ise fakat dip sevdalar… Anladım…