Müşerref Akay

‘Güllüm Show’da şaşırtıcı ‘ihtilal’ esprisi

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Reisicumhur Kenan Evren ile zor Çekicilik…