müşfik kenter

Uğur Bardakçı: ‘Müşfik Koca ve nezaket fukaraları’

Şefkatli Kenter ahiret yolculuğu etti. Haberin duyulmasından sonradan başta Reisicumhur koyulmak üzere sanatçılar, siyasîler ve…