nazi

Nazi altınlarına hangi olacak?

Sabah’ta vadi alan habere göre trenin bulunup, bulunmadığı, ağustostan beri araştırmayı yürüten uzmanların yarın Polonya’de…

BU GÖRÜNTÜLER ILK DEFA YAYINLANIYOR

Hitler ’in dahi sıkça vadi aldığı görüntüler, İkinci Acun Savaşı ’nın vahşetini benzeri öğün elan…