nihan sezin

Kürşat Alnıaçık:

Kürşat Alnıaçık’ın Akşam’de yayınlanan röprotajı… Ailenizde az daha sanatkâr sıfır kimse namevcut. Sizin amacıyla oyunbazlık…