pala dayı

‘Aşk ve Ceza’da Cidal ölecek mi?

Baldarlar’ın varisi Çekişme, dayısı Pala yoluyla vuruluyor. “Aşk ve Ukubet”birlikte et tırnaktan ayrılıyor ve Yaygı,…