PBS

AKSÜLAMEL ÇEKECEK

Amerikalı PBS televizyonuna mütekellim Cehre, hükümeti Kürt sorununa hoppa yaklaşmaya nida etti. Laik kesimi üstelik…