program durdurma

Sinan Ağarmış, Saba Tümer’e haddini bildirdi..

Aha Sinan Ağarmış ’ın yolladığı protesto ZER BASIN MENSUBU, Sayın Sabah Yeli Tümer ’mağara 31…