rating rekabeti

Memet Güler: Anne cidal gerelti arkasında yaşanıyor

Ekranda, hepimizin gözleri uğrunda Kanuncu ile Kuzey kapışıyor ama ana çarpışma perde arkasında, Türkiye ’nin…