Russell Crowe Sidney’bile uçağa alınmadı!

Bugün’dahi vadi düzlük habere göre Cro­we­ ’un ço­cuk­la­rı­nın taraf­la­rın­da elek­trik­li kusma­kay­la­rı­nı ge­tir­me­le­ri prob­lem ol­du. Nam­lü yıl­dı­za ulus ge­hangi­lin­bile ye­ni de­ği­abat gü­ven­lik ku­ral­la­rı hangi­dahi­niy­le ço­cuk­la­rın kay­kay­lar­la bire bir­lik­te uça­ğa alı­na­ma­ya­ca­ğı söy­len­di.  Kay­kay­la­rın taraf­gı­na se­bep ola­bi­le­ce­ği söy­le­nen Cro­we, ha­va­sefer­la­rı şir­ke­ti­ne olan öf­ke­si­ni Twit­ter he­sa­bı­na yan­sıt­tı. Cro­we, “E­lek­trik­li kay­kusma­lar ne­bile­niy­le uça­ğa cebin­ma­dık. Bu bi­ze ne­den re­zer­vas­yon yap­tı­rır­ken söy­len­me­di…