28 Küçük Ay’tan dizilerle ‘denge’ ayarı

Postmodern Darbe ’ namına anılan 28 Şubat döneminde askerler yoluyla kurulan Garp Düzentileme Grubu ’nun “Süper Ağababa”, “Bizim Sülale” ve “Yazlıkçılar” kabil dönemin müstehap göstergeç dizilerini “ruh bilimsel dizi eylem” amacıyla örtmek istediği ortaya çıktı. ergenekon davasında anlık başladıktan sonradan müddeiumumilik tarafından mahkemeye gönderilen ilişik tutamak klasörlerinde 28 Şubat ’a ilgili belgeler birlikte yer aldı….