Taksim Meydanı

Mehveş Lüp: ‘Tek espas yürüyün ulan!’

Şehrin fertlerini birebir ilişik seçkin konuda olduğu kabil, Taksim ’i yayalaştırma projesi dahi Başvekil ’ın…