yüksek tansiyon

Sarımsak yüksek tansiyona çıkar yol değil!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhiliye Ana BilimDalı Nefroloji Veri Dalınca yapılan araştırma sonucunda, sarımsak…