Tasavvur Bardakçı: Deyyusluk fetva ile evet mu?

Yozgat müftü yardımcısının “deyyusluk fetvası” vermesi konusunda, bizde “deyyusluğun hangi olduğu” için bundan dört asır önceki kaleme münfail gâh edebî metinleri hatırlatarak fetva tartışmalarına ve fetvaya alın gösterilen tepkilere az birlikte olsa katkıda olmak istedim. Işte, 17. çağ İstanbul ’unda “deyyusluğun” şartları…

Cemaziyelevvel, Habertürk ’ünmanşetinde okumuşsunuzdur: YozgatMüftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül bire bir “deyyusluk fetvası” vermiş, “Düğünde oynayan karısına ve kızına lâf etmeyen, sokakta kızlarla mütekellim, deyyustur” buyurmuş; sonradan de fetvayımerkezî sistemden yayınlayıvermiş! Müftü yardımcısının gayretini görünce, bundan dört çağ kadar önce kaleme alınan, yani kimlere “deyyus” dendiğini anlatan ara sıra edebî eserleri hatırlatayım; fetvaya ve arkası sıra gelen tepkilere katkıda bulunayım dedim… Önce, Yaylagül ’ad verdiği fetvanın temelini oluşturan “deyyus” kelimesinin ne olduğunu ve nereden geldiğini yazayım:

EL-DEYYUS, UMUM-KAVVÂD, HALK-AZVER
Gerçekte nemânâya geldiğini gayet gür bildiğimiz “deyyus” Arabi ’dır; Farsçası ise mâlûm, “pezevenk”tir ve herhangi bir iki kelimenin çarkıt Türkçe ’deki karşılığı bile “kurumsak”tır… Arabi ’nın yeryüzü şişman sözlüklerinden olan “Sözlük-ı Ana Deniz”, “deyyus” sözüne önce cildinin 350. sayfasında düzlük verir; “Gayretsiz ve namussuz oyunbaz kurumsağa denir” diye yazar, kelimenin “tedeyyes” kökünden geldiğini anlatır ve “Tedeyyes, dümbüklük eylemekmânâsınadır” der… Arabi ’üstelik “ahali-deyyus” anlamına mevrut “halk-azver” diye tıpkı kelime henüz vardır ve deyyusluk kavramı,modern Arapça ’bile “kavvâd”, yani bizimtelâffuzumuza göremâlûm“pezevenk” sözü ile anlatım edilir…

KAPI TOKMAĞI ÜZERE KAYIRICI
“Pezevenk” ise, eski Acemce ’daki “pejvend”den sağlık… “Pejvend”, klasik Acemce ’nın sözlüğü “Burhân-ı Ka ’tı”nın 155. sayfasında “Başlık sürgüsüne ve mikser tokmağına denir, o tokmağa ‘tukaç ’ bile derler. Zevcesi olacak karı yabancıyla içeriye kapanıp tabiat ve safa ilemeşgul olurken başlık tokmağı kabil kapı arkasında bekleyen adama bile böyle derler… ‘Astik ’, ‘kurumsak ’, ‘deyyus ’ ve ‘gidi ’, ‘pejvend ’ ile aynımânâya gelir” diye mergup…

“SENİ AHLAKSIZ SENİİİ!”
“Terbiyesiz” kelimesini belki yadırgamış olabilirsiniz amma aslında onu de yakînen bilirsiniz. Hani hem hiddetlendiğimizde hemde canımızmuhabbet belirtmek istediğinde “Seni soysuz seniiiii!” deriz ya, “gidi” işte budur! Yani,muhabbet aşkına aslında “Seni deyyus seniiii!” demekteyizdir… İranlılar ise, vakti zamanında kendilerinden alıp Türk telâffuzuna uyarladığımız “pejvend” kelimesini bugün imdi bilmezler, onun namına “câkeş”, “keskeş”, “gerâçe”, “gerzen”, “kavvâd”, “kayışçı”, “zenbemozd” kabil asıl cins deyimler kullanırlar. Gelişigüzel ikimeslek, yani deyyusluk ve dümbüklük faaliyeti bizde bilcümle yasaklamalara rağmen sakat asırlardan buyana bütün vârolmuş, hattâ 17. yüzyılın geçmiş yarısının İstanbul ’unda hayatiyet gösteren deyyuslar ve pezevenkler, kendilerine Evliya Çelebi ’nin angın “Seyahatnâme”sinde bile meydan bulmuşlardır.

212 DEYYUS 300 ASTIK VARMIŞ
Evliya, bu işi yapanları “deyyuslar”, “pezevenkler” ve “gidiler” diye üçe ayırır; Seyahatnâme ’nin önce cildinde İstanbul ’daki deyyusların sayısının 212, pezevenklerin 300, “baskısız”lerin de 500 civarında olduğunu edip! Sonradan, aynımesleğiMısır ’birlikte yapanların özelliklerini anlatır. Ego, şimdiye büyüklüğünde deyyusluğu laf kendisine ele alan ve özelliklerini ayrıntıları ile anlatan tek bir ürün gördüm:

17. asırdan kalan, hâlen İstanbul ’dahi Nuruosmaniye Kütüphanesi ’nde mevcut, üzerinde kitabın ve yazarının adı olmayan ve Prof. Dr. Dirimsel Develi marifetiyle öncemakale, peşi sıra da betik şeklinde yayınlanan tıpkı eser… Metnin girişindeki kâh ifadelerden hareketle sözkonusu kitabın isminin “Risâle-i Garîbe” olabileceğini yazan Prof. Develi,metnin önce yayınını İstanbul Belediyesi ’nin çıkarttığı “İstanbul Araştırmaları Dergisi”nin 1997 ’birlikte çıkan ilk sayısında yaptı ve Risâle-i Garîbe ’yi 2001 ’dahi tezkere haline getirdi. Bende yazmanın 1997 ’bile degaje birmakale kendisine çıkan geçmiş yayını var ve deyyuslukla ilişik kendisine bu sayfadaki sütunda yeralan bölümü da sözkonusu yayından naklettim.

Ermiş Çelebi, Mısır ’ın deyyuslarını adreslerini üstelik vererek anlatıyor

DUAYEN Çelebi, “Seyahatnâme”sinin Akdarı ’dan bahsettiği onuncu cildinde, Kahire ’nin Bâbullûk semtinde faaliyet gösteren deyyuslara ve bu deyyusların pazarladığı fahişelere da kayran verir. Aşağıda, Evliya Çelebi ’nin bu konuda yazdıklarının bire bir kısmı, günümüzün Açıkçası ’hangi nakledilmiş şekilde yeralıyor:

“Bâbullûk semtinin deyyus esnâfı: Bunlar mel ’un ve katı bire bir tâifedir. Fuhuş pazarında karı familya dolaşıp atlama beygiri ve katır satar kabilinden karı pazarlayıp fayda ederler.

Tavassut fail kadınlar: Bunlar, kocakarılardır. Fuhuş fethetmek için mevrut adamlara ücreti karşılığında birlik fahişeler bulurlar. Kocakarıların hacısı hocası, üç beniz kadar bunak mel ’ûnedir.

Bâbullûk semtinin fahişeleri: Bütünü ayaklanma yoluna girmiş sekiz beniz kadındır. Bâbullûk kapısındaki kalenin dibinde kulübeleri vardır.

Evlerde hareketlilik gösteren fahişeler: Bunlar ırz ehlini evlerinde baştan çıkartan mel ’unlardır. Yaşadıkları yerlerde takatli farkedilmezler ve hepsinin birer vâsıtası vardır. Cümlesi iki bin yüz fâhişedir. Subaşının (o zamanın manşet kuvvetlerinin) defterinde kayıtlıdırlar ama aralarında askerlerin koruması altında olanları bile bulunduğu üzere sayıları bütün kendisine galiba değildir. Darı ’da Canbolatzâde Hüseyin Ciddi vaktiyle hakeza çokça bitik işler olmuş, Vakur kapıcıbaşılarından birine buyuru verip ‘Çarçabuk gidip şu fısk yerlerini ortadan kaldırın! ’ buyurmuştu. Kapıçıbaşı binlerce berberîyi ve fellâhı toplayıp Bâbullûk ’u, bozahâneleri ve meyhâneleri ortadan kaldırmış, ne büyüklüğünde fahişe varda hepsini sürmüş ve Akdarı ’ı temizlemişti. Darı ’ı bilici gerçi filhakika bilir ama, zamanımızın gafillerine Mısır ’ın bir nice köşesinde bugün dahi pusular kurulan hakeza ağırbaşlı yerlerin hâlâ bulunan olduğunu ben esasen de hatırlatayım!”

Semtlerine ve alışkanlıklarına bakarak İstanbul deyyusları

RİSÂLE-İ Garîbe, “deyyus” ve “pezevenk” sıfatlarının anca herkes için değil, bu sıfatlarla bahsedilmeye lâyık işleri yapanlar, yani hakedenler üzere kullanıldığını yazıyor. Aha, Risâle-i Garîbe ’da sabık ve kimlere “deyyus” yahut “astik” deneceğini gösteren detaylı listenin ayrımsız bölümü:

“Ona-buna eş ve ayak satıp evini aşağı mahalle ve kurgu yapanlar…

Samatya ’üstelik meyhanecilerle eş olan kadın satıcıları…

Karısını yandaki adamdan ve hacı babadan saklamayan serbest mezhepliler…

Avradının ve cariyesinin sesini komşuya ve sokağa işittirenler…

Cuma Namazı günleri karılarını sokağa koyuverenler…

“Karım hastadır” diye niteleyerek hangi büyüklüğünde Frenk hekim varsa gönderip kadının kolunu sıktıranlar…

Yaz günleri Kâğıthane ’ye karısıyla ve cariyesiyle çaput çırpmaya gidenler…

Kortej haset kızlarını seyre çıkartanlar…

Seçme çevrim tutsak pazarına gidip dilber seyreden ve esirleri alıcı üzere tetebbu yazar elini koyunlarına sokanlar…

Şenlik günleri avratlarını seyre gitmeleri üzere koyuverenler…

Hammalı ve sakayı eve alanlar…

Karısı için sokağa kafesli sırça yaptıranlar…

Karısına “Avrat!”, oğluna “Çelebi!” diye hitab edenler…

Cariyesine çengilik, zihayat kölesine da berberlik yaptıranlar…

Evlâdını okutmayıp yeniçeri ocağına yazdıran ve bundan dirlik bulanlar…

Verdikleri seçme cevapta kasem fail fellâh tabiatlı uğursuz herifler…

Delikanlıları dostça meclisine alıp bir meze adama öptürüp kucaklatanlar…

Pabucunu ve çizmesini çıkartmadan bitirim yeri kenarına oturup gelene geçene ayağının çamurunu sürenler…

Kırk yıllık roman anlatanlar…

Tıpkı eline çocuğunu, ayrımsız eline de bohçasını alıp hamama gidenler…

Cihangir ’de dilber sevip temas periyot Tophane yokuşuna tırmanan ayağı giyimliler…

Kış günlerinde Okmeydanı ’na seyre gidenler…”

Bir Cevap Yazın