Temel Mahkemesi’nden MITOS Yasası’na kısmi iptal

Hürriyet’te kayran düzlük habere göre Kanunuesasi Mahkemesi, MITOS’in yetkilerinin genişletilmesini öngören MIT Kanunu’nun, Türk vatandaşı sıfır ecnebi hükümlü ve tutukluların iade ve takası ile MIT mensuplarının tanıklıklarıyla ait düzenlemeleri fesih etti. Fesih hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete’birlikte yayımlandıktan 6 kamer sonraları yürürlüğe girecek.

CHP, Celal Istihbarat Hizmetleri ve Milli Duyum Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kâh maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Esas Mahkemesine başvurmuştu.

Davayı esastan inceleyici Anayasa Mahkemesi, Kanun’un 6. maddesindeki, Türk vatandaşları hariç atılmak üzere, tutuklu yahut mahkûm bulunanlar, milli güvenliğin yahut devlet menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi üzerine, Hak Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile eksantrik ayrımsız ülkeye iade edilebilir yahut ayrıksı bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile değişme edilebilir” şeklindeki düzenlemeyi bozma etti.

Kanun’un 9. maddesindeki, “MIT mensupları ile MITOS’te görev yapmış olanlar, MITOS’in fariza ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda şahitlik yapamaz” ibaresi da Temel’ya yeraltı bulunarak tağyir edildi.

Halel hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete’birlikte yayımlandıktan 6 kamer bilahare yürürlüğe girecek.

Faziletkâr Murafaa, Kanun’un diğer hükümlerinin fesih istemlerini ise reddetti.

Bir Cevap Yazın