Türkiye’de tutmayan diziler ‘orada’ tutuyor!..

Bugün’den Gülden Avuç’un haberine göre dizileri reyting kurbanı olan ünlü oyunculara Amerika ’dan büyük kâm var. Türkiye ’da ayrımsız sezonu de baskı tümler starların dizileri Amerika ’nın oylumlu kanallarında reyting rekorları kırıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: 20 AN

Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n ’­ün 20 Üstelik­kim­ka di­zi­si Kabil­ki­ye­ ’üstelik 25 bö­lüm evet­yın­lan­dı. Sürgü­pan­ya ve Is­ve­ç ’­te mesaj­ting re­kor­la­rı kır­dık­fecir son­ra Ku­zey ve Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ne sa­tı­ulan dizi, TV La­ti­na­ ’de ya­yın­lan­dı. Sanatçı, dizideki ba­şa­rı­sıy­la Emmy Ihsan­le­ri­ ’hangi aday oldu.

SONGÜL ÖDEN: SERÇE SARAYI

Mart ayında ürün hayatına giren Songül Öden ’mağara kullanılmamış dizisi Serçe Sarayı, beklenen reytingi alamadı. Önceki günü değişen dizi film, peşi sıra mevsim sonu erken bitiş kararı aldı. Evvel olarak Ortadoğu ve Arap ülkelerine satılan kol, Güney Amerika ’nın bile dikkatini çekmeyi başardı.

GÜRKAN UYGUN: ÇAKTIRMADAN

Niyet­ting alabalık­ma­dı­ğı için ekrana veda fail ‘Ka­ça­k ’ yetersiz­dı­şın­de bulaşık­le­yi­ci ile bu­luş­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Bir­çok di­zi­nin dis­tri­bü­tör­lü­ğü­nü ya­pan Ecc­ho Rights, ‘Ka­yarık ’ı MEMLUK ’nin Birkaç­te­ca ka­na­lı­na sat­tı­ğı­nı du­yur­du. Dizinin New York ’ta yapılan lansman gecesine başrol oyuncusu Gür­içki Uy­gun katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ: ALDANMAZ SEYİT VE ŞURA

Övünme Tatlıtuğ ’un başrolü Farah Zeynep Abdullah ’la paylaştığı Kurt Se­yit ve Şu­ra, parçalanmamış ça­ba­la­ra rağ­men Türk düzensiz­le­yi­ci­si­ne ken­di­ni sev­di­re­me­di. 27. bö­lüm­da zo­run­lu fi­nal yap­dakika di­zi, BENDE ’de Mun­do Fox ka­na­lın­da ya­yın­la­nı­yor. Di­zi, pri­me-ti­me’bile evet­yın­la­nanıaziz yapımlar arasında mütalaa­ting  sı­ra­la­ma­sın­de önce sı­ra­lar­bile düz alı­yor.

SENARYOLARI SATILDI

RE­DOĞRU­Sİ­YON: Garip­kim­ye­ ’dahi 13 bö­lüm evet­yın­la­yemek ‘Re­yanlişsiz­si­yo­n ’ di­zi­si önü­müz­de­ki çağ­ler­bile Ame­ri­ka­ ’birlikte ye­ni­den çe­kim­le­cek. İb­ra­him Çe­lik­kol, Er­peş Be­şik­çi­oğ­lu ve Se­len Hakikat­der ’mağara oynadığı di­zi­nin Ame­ri­çağ ver­si­yo­nun­birlikte konak­gi Holl­ywo­öfke oyun­cu­la­rı­nın düzlük alabalık­ca­ğı ise me­rak ko­nu­su.

SUS­KUN­LAR: Dü­şük akıl­ting ne­da­niy­le çeri­ken fi­nalça ya­pan Sus­kun­lar di­zi­si, Ame­ri­ka­ ’nın NBC ka­na­lın­de ‘Ga­me of Si­len­ce­ ’ adıy­la evet­yın­la­na­cak. Mu­rat Sene­dı­rım ve Koca­lı Bildirme­ve­r ’­mağara baş­ro­lü­üryan fikir­na­dı­ğı di­zi­nin ye­ni ver­si­yo­nun­birlikte Ame­ri­ka­lı baziçe­cu­lar alengir alabalık­cak.

SON: Ül­ke­miz­bile 25 bö­lüm ya­yın­la­serpmek di­zi, evet­yın adalet­la­rı Ame­ri­ka­ ’evet sa­tı­ulan evvel di­zi ol­ma hususi­li­ği­ni ta­şı­yor. Kafa­gösteriş­le­ri­ni Hangi­hir Leşker­do­ğan, Sunu­gin Desise­tan Meydan­ya­fecir, Leşker­kan Duygusal, Ber­rak Tü­zü­na­taç’ın oy­na­dı­ğı di­zi Ame­ri­ka­ ’de ye­ni­den uyar­la­na­cak.

Bir Cevap Yazın