Türkiye’nin yüzdelik 19,9’u obez!..

Kullanılmamış Asır’üstelik kayran düzlük habere göre bireylerin destan ve kilogram değerleri kullanılarak hesaplanan üst yığın endeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü bireylerin yüzdelik 33,7’sinin fazla kilolu, yüzde 42,2’sinin alışılagelen çetin, yüzdelik 4,2’sinin ise bağan aheste olduğu tayin edildi.

Cinsiyet ayrımında bakıldığında kadınların yüzdelik 24,5’inin obez, yüzde 29,3’ünün ise aşkın çetin olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 38,2 namına kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’deki obez bireylerin oranı yüzdelik 19,9 oldu. Geçen yılın serencam 6 ayı süresince, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda yer haddinden fazla görülen çor türleri incelendiğinde yüzdelik 41,9 ile eğin teneffüs yolu enfeksiyonu evvel tam vadi aldı.

Bunu sırasıyla yüzde 33,2 ile amel, yüzdelik 10,8 ile anemi, yüzdelik 10,1 ile ast teneffüs yolu enfeksiyonu ve yüzde 9,3 ile kenar ve diş sağlığı sorunları izledi. bahis konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 24,6 ile yeryüzü fazla kenar ve diş sağlığı sorunları görüldü. Bunu, göz ile ilgili sorunlar yüzde 13,8, enfeksiyöz hastalıkları yüzdelik 9,4, kap hastalıkları yüzde 4,9 ve beslenme ile münasebetli emraz yüzde 3,5 ile strateji etti. Güzeşte yıl 15 yaş ve üstü bireylerde yer haddinden fazla görülen hastalık türleri ise sırasıyla; yüzde 33 ile meni bölgesi problemleri, yüzde 21,3 ile dal bölgesi problemleri, yüzdelik 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 12,1 ile alerji ve yüzde 11 ile ruhsal çöküntü oldu.

YATAKLI TEDAVI HİZMETİ DÜZLÜK BİREYLERİN ORANI YÜZDE 11,6

15 gözyaşı ve üstü bireylerin yüzde 50,2’si tansiyonunu ölçtürdü. Son 12 ay içerisinde 15 gözyaşı ve üstü bireylerin yüzdelik 37,6’sı koku şekerini, yüzde 34,4’ü kolesterolüne baktırdı. Yataklı otama hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı yüzde 11,6 oldu. Serencam 12 kamer içerisinde, yataklı vagon tedavi hizmeti kayran fertler yaş grubuna göre incelendiğinde yüzdelik 25,6 ile 75 yaş ve üstü bireyler önceki sırayı alırken, bunu yüzdelik 23,2 ile 65-74 gözyaşı grubundakiler strateji etti. kendiliğinden beslenmede zorlananların oranı 15 gözyaşı ve üstünde yüzdelik 2,8 oldu. Erat, yüzde 3,8 ile genişlik aşkın yatağa giriş/kalkma veya sandalyeye yurt/kalkmada zor çekti. Bunu sırasıyla; yüzdelik 3,2 ile banyo yapma/duş kabul etme ve yüzde 3 ile giyinme ve elbiselerini tarh izledi.

DÖNEM DEĞİŞTİ

Türkiye Sağlık Araştırması, 2008 yılından itibaren 2 yılda tıpkı tınlamalı gerçekleştirildi. Araştırma, 2008 April ile 2010 ve 2012 April-Mayıs döneminde uygulanırken, güzeşte sene Avrupa Sayım Bilimi Ofisi (Eurostat) metodolojisi gereği ağustos-teşrinievvel döneminde yapıldı. Yöntem Bilimi gereği, istifham kağıdında da düzenlemeler gerçekleştirilmesi cihetiyle sonuçların geçmiş yıllarla karşılaştırılmasında aplikasyon dönemi ve metodolojik farklılıkların dikkate alınması gerektiği bildirildi. TÜİK’in 2012 yılında açıkladığı istatistiklerde 15 ve elan fevk yaştaki nüfusun yüzdelik 17,2’si obez olarak saha almıştı.

Bu dönemde kadınların yüzde 20,9’unun, erkeklerin ise yüzde 13,7’sinin çok tehlikeli olduğu kaydedilmişti.

Bir Cevap Yazın