Uğur Bardakçı: ‘Müşfik Koca ve nezaket fukaraları’

Şefkatli Kenter ahiret yolculuğu etti. Haberin duyulmasından sonradan başta Reisicumhur koyulmak üzere sanatçılar, siyasîler ve dostları üzüntülerini rapor ettiler, elan üstelik ediyorlar…

Ama, yeryüzü manidar ve bildirme kişmiri izah, CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu ’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Müşfik Kenter ’in vefatının Türkiye amacıyla majör tıpkısı kayıp olduğunu söyledi, esas mesajı artık verdi ve “Bakırköy Belediyemizin kadrolu benzeri elemanıydı” dedi.

Anamuhalefet partisinin liderinin, muazzam Şefkatli Kenter ’i sürükleyip getirdiği noktaya bakın: Bakırköy Belediyesi ’nin fiilî elemanlığı!

Rikkat fukaralığının, meze gelir aczinin ve vukuf ufkunun dapdar bire bir siyasî çerçevede sınırlı kalmasının bundan daha pir tıpkı örneğini herhalde bulamazsınız: Müşfik Kenter ’i özlük partisinin, yani CHP ’nin elinde tuttuğu “Bakırköy Belediyesi ’nin kadrosundaki öge” olarak afişe etmek gibisinden tıpkı ayıptan bahsediyorum…

Şefik Satma ’mağara vefatından bilahare için çokça şeyler yazıldı, söylendi, yazılacak ve söylenecek. Dolayısı ile zaten tanıdığınız Sevecen Kenter ’i burada yeniden anlatmayacak, onunla ilgili birkaç ufak hatıramı yazacağım…

YAYINLAYAMADIK!

1998 ’in böylecene yayınladığım ve Odalık Vahideddin ’mağara hayatını anlatan “Şahbaba”nın kâh bölümlerini, betik daha çıkmadan, o senelerde yazdığım Hürriyet ’te seri açmak istemiş ve bunun üzere tıpkı TV reklamı hazırlamıştık.

Reklamda o zamana kadar adsız tarihî fotoğraflar ve filmler ile gâh belgeler görünecek, bunların üzerine ilgi gururlu benzeri saz ve güdük tıpkı tanıtım konuşması, yani ses girecekti.

Seslendirmeyi, Müşfik Koca ’mağara yapmasına karar verildi, görüşüldü, mutabakata varıldı, randevulaşıldı ve stüdyoya girildi…

Şefkatli Bey ’in okuyacağı stabil takkadak dört saniye markajcı şeş kelimeden ibaretti: Hükümdar Vahideddin ’in hatıralarında geçen ayrımsız cümleyi, “Mustafa Kemal Kâmil ’yı, Samsun ’a ego gönderdim” ifadesini söyleyecekti…

Söyledi ama öylesine benzeri anlatım ile söyledi kim, reklamı yayınlayamadık! Sebebi, Şefik Satış ’in o altı kelimeyi haddinden fazla aşkın doyurucu şekilde telâffuz etmesi ve reklamı yayından önce dinleyenleri dahi gereğinden aşkın etkilemiş olmasıydı. Bu derece hararetli tıpkı inandırıcılığın o günlerin siyasî şartları içerisinde bazen kesimleri hiddetlendireceğinden keder edildi ve reklâmdan birlikte, dizinin yayınından dahi vazgeçildi!

MESLEĞE SAYGI

Aradan beş altı sene geçti… Hazırladığım “Son Osmanlılar” belgeselinin ana metnini en bereketli şekilde Müşfik Kenter ’in seslendireceğini düşünüp ona teklifte bulunduk. Kabul etti ama ifa meselesinden henüz heybetli benzeri şartı vardı: Seslendireceği herhangi bir metne önceleri ciddî şekilde çalışıp stüdyoda hiç günah ve gine yapmadan kavzamak meslekî prensibi olduğu üzere Akıbet Osmanlılar ’ın metnini üstelik namına kayıttan üç dönme evvel teyit etmemizi istiyordu.

Anca yaptık, birkaç dönme sonraları stüdyoya girdik ve Sevecen Satış kül iki saatlik metni tek ayrımsız hataya düşmeden, bile koyuverme birlikte vermeden ayrımsız defada okudu!

“Sevecen Kenter” isminin tiyatrodaki haddinden fazla şanlı yeri ayrımsız yana, dublaj alanında da niçin tıpkısı söylence olduğunu ve bu efsanenin ardında mesleğe hangi şekilde iri bir saygının yattığını, arkadaşlarımla bu arada o zaman bizzat gördük ve öğrendik…

Kadife ünlü bu balaban sanatçının arkası sıra deminden hoppadak sahneler ve dublaj mesleği değil, onun birkaç emanet tarafından bilinen sedir edebiyatı merakı ve meclis şiirinin sunu akıllıca telâffuzu bile garip kalmıştır ve Nedîm ’in “Gülüm şöyle, gülüm hakeza demektir yâre mûtâdım / Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın” mısrâını Şefik Eş âyarında okuyacak tıpkısı kimsenin çıkması da bundan böyle haddinden fazla zordur.

Garaz BARDAKÇI

 

Bir Cevap Yazın