Yan’a 9, Zaman’a 1 periyot car kesme cezası!

Hürriyet’te düz düzlük habere göre kararlar, AA ’nın şikâyeti konusunda alındı. Çalım, “Aynı kamu hizmeti olan gazetecilik, şahsi yahut ahlaka marjinal maksat ve çıkarlara cihaz edilemez ve amme yararına karşıt aynı şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma vasıtasıyla amaçlı olarak bölünmez. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkanları içinde mevcut duyum, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Güç, gelgel ve topluluk katmanlarına müteveccih yayınlarda, tenkit sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, bühtan ve nahak yere isnat yapılamaz” maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararların tebligatın arkası sıra alın tarafın itiraz etmemesi durumunda uygulanacağını anlatım fail Matbuat Zar Kurumu Umum Müdür Vekili Çokluk Elçin, alın tarafın yeryüzü mail esas hususiyet mahkemesine itiraz hakkı bulunduğunu söyledi.

Elçin, şikâyetlerde savunmanın alındığını ve kararın istimara sonucunda Yönetim Kurulu vasıtasıyla verildiğini belirtti. 

Bir Cevap Yazın