Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘İlişkide saydamlık koskocaman’

Elele dergisine mütekellim Felek Davet Atiksoy, “Kadın – koca ilişkilerine pekâlâ bakıyorsunuz?” sorusuna, “İlişkilerin dünyevi değerlerden oluştuğunu görüyorum. Düğme şeffaflık ve hak bildirme temeli.  Imanlı iki kalbin birleşimi kayıt. Vicdani ayar ve saygı olmazsa gayrimümkün” diye niteleyerek cevap verirken, güzelliğin cebe yerine kullanılıp basitleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Bir Cevap Yazın